Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. příklad anotace - Mentoring - 32 h.

MENTORING - 32 hodin

Anotace:

Kurz je určen všem učitelům a vedoucím pracovníkům mateřských, základních i středních škol, kteří mají zájem získat základní informace z oblasti mentoringu a zdokonalit své kompetence ve využívání některých mentorských nástrojů.

Kurz je též určen vedoucím pracovníkům, kteří chtějí na svých školách mentoring zavést – a potřebují k tomu základní informace.

Kurs bude obsahovat teoretické části, týmovou práci, více než polovina času bude věnována  modelování mentorských rozhovorů, skupinovému nácviku mentorských nástrojů i pozorování videoukázek práce učitelů.

 

Modelový přehled témat:

1. modul – 16 hodin

 • Úvodní část semináře – seznámení s lektory a účastníky, nabídka obsahu, očekávání
 • Evokace – co už vím o mentoringu, mentorských programech, práci mentora
 • Historie mentoringu, vymezení pojmů v oblasti mentoringu:  kouč – mentor – facilitátor – supervizor - poradce ... interní - externí mentor, od nevědomé nekompetentnosti k nevědomé kompetentnosti, úloha a odpovědnost mentee
 • Aktivní naslouchání – nácvik činností: rámování,  zrcadlení, parafrázování
 • Hlava – Tělo – Emoce
 • Mentorský přístup – DUO (důvěra – uvědomění – odpovědnost)
 • Role mentora
 • Podmínky úspěšného mentoringu – společná diskuse
 • Rozdíl mezi otevřenými a uzavřenými otázkami   - rozpoznávání, přeformulování
 • Vyjednání zakázky se zadavatelem
 • První schůzka mentora s menteem a její specifika, výběr témat
 • Porovnání zadání objednavatele, potřeb klienta a možností mentora
 • Co všechno může mentor udělat pro vytvoření bezpečného prostředí
 • Diagnostika vzdělávacích potřeb klienta
 • Jak začít: cíl – standard – náslech (stanovení cílů mentoringového programu)
 • Plánování průběhu mentoringu – sestavení ment. programu a jeho struktura
 • 3 metody mentoringu: rozhovor, stínování, instruktáž
 • Data o realitě, zdroje: externí, mentee, pozorování
 • Sepsání kontraktu s klientem, náležitosti kontraktu
 • Vedení záznamů z mentorských schůzek       
 • Balanční kruh a jeho využití v mentoringu
 • Kvalita pedagogické práce, Standard učitele a kariérní systém
 • Cesta od tématu k cíli, formulování cíle
 • Profil mentora (role mentora, vymezení vůči klientům, vymezení vůči zadavateli)
 • Plánování následného postupu účastníků pro mezičas mezi dalšími moduly
 • Účastnická reflexe

2. modul – 8 hodin

 • Sdílení zkušeností účastníků s rozhovory realizovanými v mezičase.
 • Budování a specifika vztahu mentor – mentee
 • Mentorské kompetence - stěžejní znalosti a dovednosti mentora (komunikace; schopnost budování vztahu a důvěry - etika; podpora a motivace, poskytování zpětné vazby; sebereflexe a seberozvoj)
 • Přímá komunikace
 • GROW model – další nácvik + následná společná reflexe

 • Kompetenční rámec – doporučení pro práci s ním

 • Účastnická reflexe

 • 3. modul – 8 hodin

 • Sdílení zkušeností účastníků s rozhovory realizovanými v mezičase, reflexe dosavadní práce s kompetenčním rámcem

 • GROW model – další nácvik + následná společná reflexe

 • Etické kodexy, jejich úloha

 • Klientův odpor a práce s ním (SARA)

 • Techniky pozorování, jejich zásady

 • Nácvik pozorování – video/nahrávka hodiny

 • Záznamy z pozorování

 • Nácvik zpětné vazby a doporučení

 • Monitorování a vyhodnocení procesu mentorské podpory

 • Profesní růst mentora: Jak udržovat a zvyšovat kvalitu mentorovy práce – intervize, supervize,případová supervize …

 • Závěrečná reflexe kursu + plánování dalšího postupu jednotlivých účastníků   

   

 
 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>