Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skládankové učení

 

SKLÁDANKOVÉ UČENÍ
 
Využití metody
 
Kooperativní metoda, při níž se žáci učí navzájem. Používá se ve fázi uvědomění si významu nových informací.
Skládankové učení u žáků podporuje:
·        Spolupráci v expertních (učících se) skupinách
·        Vyhledávání informací z textu podle kritéria důležitosti
·        Vytváření vlastních učících postupů a strategií
·        Dovednost učit spolužáky novým informacím
·        Vědomí vlastní zodpovědnosti každého žáka za kvalitu společného výsledku
 
Popis metody
 
Ø V DOMOVSKÝCH SKUPINÁCH
Žáci jsou v domovských skupinách (čtyřčlenných, maximálně pětičlenných).
Učitel žákům sdělí, že hlavním úkolem bude porozumět části textu. (Na konci hodiny by měl každý rozumět celému textu.)
Členové čtyřčlenných skupin se rozpočítají, kdo má číslo 1, kdo 2, kdo 3 a kdo 4.
             
Ø PŘEROZDĚLENÍ ŽÁKŮ DO EXPERTNÍCH SKUPIN
Učitel žákům sdělí, že text, s nímž budou pracovat, rozdělil do čtyř částí. Všechny
jedničky ve skupinách zodpovídají za první část textu. Všechny dvojky za druhou část…
Když tomu žáci porozumí, vyzveme jedničky, aby vytvořily skupinu, dvojky též vytvoří skupinu, i trojky a čtyřky.
VARIANTA: Místo tohoto nahodilého rozdělení žáků můžeme zvolit variantu, kdy do domovských skupin rozdáme sady textů- a žáci sami si je rozdělí podle svého zájmu, možností… 
 
Ø ČETBA TEXTU, PŘÍPRAVA,  VOLBA STRATEGIE
Nově vzniklé skupiny jedniček, dvojek, trojek a čtyřek jsou „e x p e r t n í   s k u p i n y“. Jejich úkolem  je přečíst přidělenou část textu, porozumět jí, prodiskutovat, shodnout se na obsahovém shrnutí. Poté je třeba vytvořit strategii, postup, kterými jednotliví experti předají své znalosti po svém návratu do domovské skupiny. (Je to časově náročná činnost.)
 
Ø EXPERTI UČÍ DOMOVSKOU SKUPINU
      Když expertní skupiny ukončí svoji práci (osvědčuje se, když učitel centrálně určí čas na práci v expertních skupinách), vrátí se žáci do původních, domovských skupin a učí ostatní tomu, co prodiskutovali a připravili v expertní skupině.
 
 
Po práci metodou skládankové učení následuje ověření znalostí v rámci celé třídy: Žáci mohou odpovídat na otázky, které kladou experti v rámci jednotlivých domovských skupin, otázky může centrálně pokládat učitel, žáci mohou individuálně psát na téma zadané učitelem nebo vytvářet sami či ve skupinách produkt, který prokáže míru jejich získaných znalostí.
 
Reflexe, komentáře
 
·        Osvědčuje se mi, když ještě před skládankovým učením zažijí žáci v domovských skupinách nějakou předchozí aktivitu. (Ukazuje se, že žáci, kteří vědí, pro koho se mají v expertní skupině učit, jsou více motivovaní.)
·        Je nezbytné, aby všichni členové expertní skupiny pochopili obsah stejně a věděli, jak jej mají v domovské skupině předat. (V případě nejistoty… může pomoci člen jiné expertní skupiny, popř. učitel.)
·        Učitel neustále mezi expertními skupinami prochází, sleduje jejich postup, uklidňuje, navádí, vysvětluje, uvádí na pravou míru – to vše, je-li třeba. Právě v této fázi má totiž šanci postřehnout možná obsahová zkreslení.
·        Expertním skupinám může pomoct, když jim k textu přidá učitel i návrhy některých otázek, na něž mají najít odpovědi.
·        Osvědčuje se mi položit po obsahové části i další otázky k reflexi vlastní žákovské práce (metakognice):
-         Podařilo se nám v expertní skupině text dobře shrnout?
-         Vymysleli jsme dobrý způsob, jak obsah předat v domovské skupině? (Na čem jsme to poznali?)
-         Které metody a postupy v domovské skupině se mi líbily a proč?
-         Co bych příště na své práci udělal jinak? …
 
 
Zdroj:
STEELE, Jeannie L. Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Příručka V. Praha: Kritické myšlení, 2007.
 
Učitelské a lektorské zkušenosti Libora Kyncla; liborkyncl@seznam.cz
 
 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>