Jdi na obsah Jdi na menu
 


Párové čtení

 

PÁROVÉ ČTENÍ
 
Využití metody
 
Párové čtení dobře využijeme v situacích, kdy text, s nímž mají žáci pracovat, je složitý, přeplněný faktografickými informacemi, velice hutný, popř. zpracovává velice obsažné téma.
Žáci pracují ve dvojici ve dvou rolích, které se navzájem podporují a spolupracují. Metoda je vhodná pro fázi uvědomění si významu nových informací při práci s textem odborným i uměleckým.
Popis metody
           
1.      Učitel rozdělí text na několik celků. Každá dvojice žáků dostane jednu část z celku.
 
2.      Dvojice žáků si svoji část textu rozdělí na poloviny a oba žáci si souběžně přečtou první z nich.
 
3.      Jeden z dvojice, „zpravodaj“, reprodukuje vlastními slovy zpaměti přečtený obsah; druhý, „tazatel“, sleduje text, navádí zpravodaje k informacím, které zapomněl, zadává doplňující otázky. Společně si tak naslouchají, vyjasňují si informace a shrnují je vlastními slovy.
 
4.      Poté čtou oba druhou polovinu, tentokrát s vyměněnými rolemi.
 
 
Osvědčenou formou reflexe po práci metodou párové čtení je například tvorba plakátu, na který jednotlivé dvojice ztvární obsah svého textu tak, aby byl srozumitelný i pro ostatní, a poté svou práci prezentují ostatním. (Plakáty můžeme nechat pověšené ve třídě, budou podporovat vizuální paměť.) Tímto způsobem žáci seskládají, co obsahovaly jednotlivé texty – vytvářejí tedy společný celek.
 
VARIANTA: Párové čtení můžeme použít také pro studium textu totožného pro všechny dvojice. Reflexe se v tomto případě nezaměřuje k sestavení celku, nýbrž může dát přednost porovnání výsledků jednotlivých dvojic.
 
Reflexe, komentáře
 
·        Metoda žákům umožňuje přeříkat obsah svými slovy, svou slovní zásobou, což zvyšuje pravděpodobnost porozumění textu.
 
 
Zdroj:
STEELE, Jeannie L. Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Příručka V. Praha: Kritické myšlení, 2007.
 
Učitelské a lektorské zkušenosti Libora Kyncla; liborkyncl@seznam.cz
 
 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>