Jdi na obsah Jdi na menu
 


Alfa box

 

ALFA BOX
 
Využití metody
 
·      Evokace: sjednocení v chápání pojmů, zjištění, co všechno žáci sami od sebe znají, vědí, najdou, dokáží, pojmenují, vysvětlí…; návod k tomu, s čím budeme pracovat dál; jde         o výběr   p r i o r i t n í c h   pojmů
·      Reflexe: nácvik dovednosti vybírat podle klíče; reflexe rozsáhlejšího učebního celku…
·      Uvědomění si významu informací (viz „Verze“)
 
Popis metody
 
1. Učitel rozdělí žáky do skupin o 3-5 členech. Každá skupina dostane flipový papír, fix,      24 lístečků jedné barvy (každá skupina má jinou barvu), lepicí pásku/plastelinu.
 
2. První fáze: Učitel skupinám ukáže na flipu nakreslené schéma centrálního Alfa boxu       (6 x 4 políčka, v každém jedno písmeno): 
     „Mám tady tabulku, s níž budeme ve skupinách pracovat. Podle této předlohy si na svůj flip vyrobte stejné schéma.“ (některé skupiny použijí fixy, některé papír skládají)
 

A
B
C
 
D
 
E
 
F
 
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Žolík

 
3. „Napište na každou barevnou kartičku právě jeden pojem, který se vztahuje k tématu…
    a jehož zápis začíná stejným písmenem jako box, do něhož kartičku přilepíte.“
 
     (Běžně chceme, aby žáci k pojmu připisovali vysvětlení, komentáře, tvrzení, pochybnost, otázku…, někdy nám mohou stačit jen pojmy- prostor ke komentářům bude ve druhé fázi metody.)
     Je dobré dát žákům nějaký limit, který již považujeme za splněné zadání: např. maximálně 3 volná políčka, tedy alespoň 21 zaplněných políček. (Učitel pak může sledovat skupiny při práci a zjišťovat jejich motivace k vyplnění ne jen limitu, nýbrž všech políček.)
                                                                
     Žolík v jednom z políček má schopnost zastoupit jakékoli písmeno abecedy, a skupiny jej tudíž mohou využít pro zápis odpovědi, na niž tu jinde „není vhodné písmeno.
     
     „S tabulkami pak budeme ještě pracovat dál – nebudete ji ale prezentovat.“
 
4.  Jakmile skupiny postupně splní tento úkol, vyvěsí své alfa boxy na stěny učebny –     
     vzniká naše galerie skupinových alfa boxů.
 
5. Druhá fáze práce touto metodou bude již probíhat individuálně. Žáci mají obejít všechny alfa boxy v místnosti, vybrat, přenést a přilepit na centrální box kartičky s těmi pojmy, které vyhovují zadanému kritériu.
     (Pokud pracujeme touto metodou poprvé, je dobré, když učitel splnění zadaného úkolu modeluje – vybere podle stanovaného kritéria ze skupinových boxů některé kartičky a ty přenese a přelepí na centrální box.)
 
     U jednoho písmene centrálního alfa boxu mohou žáci shromáždit jednu či více kartiček, některé políčko třeba zůstane prázdné.
 
6. Po přenesení vybraných kartiček na centrální alfa box se žáci vrátí na svoje místa. Nyní je již na uvážení, záměru a cíli učitele, jak budou s centrálním alfa boxem dál pracovat. (Např. všichni společně procházejí všechna políčka, komentují si je, dovysvětlují, kladou otázky…; vyberou společně jen některá z políček a těm se věnují přednostně…)
 
Verze
 
     Metodu Alfa box můžeme použít i pro fázi Uvědomění si významu nových informací. Žák pracuje s textem a metoda mu slouží k výběru klíčových míst, citátů z textu. Citát by měl začínat klíčovým pojmem a příslušným písmenem. (viz zdroj)
 
 
Zdroj:
Čítanka pro přemýšlivé učitelky a učitele. Praha: Kritické myšlení, 2007, s. 84.
 
Učitelské a lektorské zkušenosti Libora Kyncla; liborkyncl@seznam.cz
 
 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< únor / 2023 >>