Jdi na obsah Jdi na menu
 


ETICKÁ VÝCHOVA - semináře, kursy, mentorská podpora

NABÍZÍME  POŘÁDÁNÍ  A  LEKTOROVÁNÍ

KURSŮ  ETICKÉ  VÝCHOVY 

A  VÝCHOVNÉHO  STYLU  UČITELE

 V rámci periodicky vyhlášovaného dotačního programu MŠMT „PODPORA IMPLEMENTACE ETICKÉ VÝCHOVY DO VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A V NIŽŠÍCH ROČNÍCÍCH VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ“ rádi zrealizujeme pro učitelské sbory akreditované semináře.

  Nabízíme Vám zorganizování a lektorské zajištění 
21 různých seminářů o rozsahu 6, 8, 16, 20, 32, 40 či 48 hodin, z nichž si můžete vybrat a nakombinovat je podle konkrétních potřeb Vaší školy. 
 
Semináře vycházejí z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze. Jednotlivé moduly na sebe postupně navazují v souladu s výchovným programem Etv. Škola si nicméně může z nabídky vybrat různé části podle svých konkrétních potřeb. 
 
Budeme pracovat společně v kruhu, individuálně i ve skupinkách. Účastníci dostanou texty se základy teorie i popis klíčových aktivit. Lektor/lektorská dvojice povede akce formou workshopů zaměřených na témata etické výchovy dle doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova v RVP ZV a formou vedoucí k sebereflexi učitelského výchovného stylu.
…………………………………………………….
Aa)
8hodinové semináře zaměřené na program EtV:
 
Vždy začneme stručným teoretickým úvodem či připomenutím k programu Etická výchova, pojmu prosociálnost, o výchovném stylu učitele, o modelu a metodách výuky Etv, seznámíme se s přehledem literatury a didaktickými cíli tématu.
Následně si vyzkoušíme praktické aktivity k tématu, které lze realizovat i s žáky např. v třídnických hodinách, v hodinách etické výchovy na adaptačních kursech, při projektových dnech apod.
Každá aktivita je zakončena společnou reflexí. Většinu aktivit si účastníci vyzkouší, některé lektoři jen popíší a okomentují.
 
1. MEZILIDSKÉ VZTAHY A KOMUNIKACE 
2. DŮSTOJNOST LIDSKÉ OSOBY, POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE 
3. POZITIVNÍ HODNOCENÍ DRUHÝCH 
4. TVOŘIVOST A INICIATIVA, VLASTNÍ A SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ 
5. KOMUNIKACE CITŮ 
6. INTERPERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ EMPATIE
7. ASERTIVITA, AGRESIVITA, ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ 
8.  REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY  
9. PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ V OSOB. VZTAZÍCH  A VEŘEJ. ŽIVOTĚ
 
Ab)
40hodinový seminář zaměřený na program EtV:
 
10. APLIKACE ETICKÉ VÝCHOVY V PEDAGOGICKÉ PRAXI 
       (identický program zkrácený z 9x8 hodin na 40 hodin)
 
…………………………………………………….
Ba)
6hodinové semináře o výchovném stylu učitele

Sada seminářů se zaměřuje na způsob, jímž jako učitelé vedeme své žáky, jak s nimi komunikujeme. Vede učitele k sebereflexi vlastní práce. Je určená pro učitelské sbory.

1. UČITELOVA  PRÁCE  S  EMOCEMI 
2. JAK MOTIVOVAT ŽÁKA  
3. UČITEL A JEHO SPOLUPRÁCE S RODIČI 
4. ODMĚNY  A TRESTY VE ŠKOLE 
5. PŘIJETÍ ŽÁKA A VYJADŘOVÁNÍ POZITIVNÍCH OČEKÁVÁNÍ
6. MEZILIDSKÉ VZTAHY A KOMUNIKACE VE ŠKOLE
 
Bb)
Rozsáhlejší semináře o výchovném stylu učitele

 

1. VÝCHOVNÝ STYL V PRÁCI UČITELE - 36 h.
   (program identický s předchozími šesti 6hodinovými semináři)
2. VÝCHOVNÝ STYL V PRÁCI UČITELE - 48 h.
   (identický program přidávající ke každému ze šesti témat 2 hodiny navíc)
3. VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÝ STYL UČITELE VE TŘÍDĚ PLNÉ INDIVIDUALIT-16 h.
4. VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÝ STYL UČITELE VE TŘÍDĚ PLNÉ INDIVIDUALIT- 32 h.
5. PODPORA VÝCHOVNÉHO STYLU UČITELE – 20
   (Skupinový kurs kombinovaný s individuální prací lektor-účastník, při němž      
   lektor/poradce na míru podporuje jednotlivé účastníky podle jejich individuálních potřeb.)

 

 

V odkazech níže najdete příklady anotací některých programů. Na přesném provedení vzdělávacích akcí se s Vámi rádi dohodneme tak, aby byly co nejvíc na míru potřebám vašeho učitelského kolektivu, a tedy co nejužitečnější.

 

Příspěvky

1. příklad anotace Mezilidské vztahy a komunikace (etická výchova- 1. modul)

 

2. příklad anotace Učitelova práce s emocemi (výchovný styl 1.)

 

3. příklad anotace - Vzdělávací a výchovný styl učitele ve třídě plné individualit- 32 h.

 
 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< říjen / 2021 >>